Μαθήματα Σύγχρονης Κιθάρας

Τα μαθήματα είναι κατάληλα σχεδιασμένα για όλα τα επίπεδα. Η μεθοδολογία που ακολουθείται προέρχεται κυρίως απο προγράμματα σπουδών πανεπιστημίων του Λονδίνου - London College of Music LCM & Trinity Guildhall, του Berklee College of Music, ελληνικών σύγχρονων ωδείων και απο τη πολυετή εμπειρία του δασκάλου και περιλαμβάνει:

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα απόκτησης μορίων (UCAS Points) απο το London College of Music της Αγγλίας, χρήσιμα για εισαγωγή σε Αγγλικά Πανεπιστήμια.  

Καθηγητής: Δημήτρης Σμαίλης BMus Jazz, PGCE, QTS – Μουσικός - εκπαιδευτικός με εμπειρία απο μουσικά σχολεία και ωδεία της Αγγλίας και της Ελλάδας, μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση απο το πανεπιστημιο του Ανατολικού Λονδίνου και μεταπτυχιακό στη μουσική τεχνολογία απο το ΕΚΠΑ - Τηλέφωνο: 6984199176, e-mail: dimitrismailis@gmail.com

Modern Guitar Lessons

The lessons are designed for all levels. The methodology followed is mainly based on London College of Music (LCM), Trinity Guildhall, Berklee College of Music and upon teacher's experience, and includes:

  • Technique development
  • Learning the characteristics of different species of jazz, rock, pop etc
  • Chords - Scales
  • Rhythm
  • Comping
  • Improvization
  • Solfez - Dickte
  • Music Theory
  • Modern Harmony
  • Learning and Using Music Technology

There is also the possibility of obtaining UCAS Points from the London College of Music in England, useful for admission to English Universities.
 
Teacher: Dimitris Smailis - Musician and teacher with years of experience in English and Greek music schools and conservatoires, postgraduate degree in education from East London University - BMus Jazz, PGCE, QTS, postgraduate degree in Music Technology - Jazz Improvisation from EKPA University in Athens
 
Phone: 6984199176, e-mail: dimitrismailis@gmail.com

watch Dimitri Smailis perform the theme and improvising over 'Mamacita' by Joe Henderson on electric guitar
Learn how to arrange and perform a chord-melody tune in the style of Barry Harris.
watch me playing 'Panonica' by Thelonious Monk to get an idea

© Copyright Island sounds