Ενορχήστρωση

Ενορχήστρωση για διάφορα μεγέθη ορχήστρας, προηγμένες τεχνικές  voicing όλων των ειδών εξετάζοντας σε βάθος upper structure triads,  quartal voicings, clusters κ.α.. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:
 • Αρμονική Ανάλυση
 • Μελωδική Ανάπτυξη
 • Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Αρμονίας
 • Επανεναρμόνιση
 • Μη-Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Αρμονίας
 • Ενορχήστρωση για μέχρι 8 φωνές
 • Ενορχήστρωση μικρών συνόλων
 • Rock & Reggae ενορχήστρωση
 • Θεωρία και Ρυθμική Αγωγή

Arranging

Arranging for various size jazz ensembles, advanced voicing techniques of all kinds going in depth on everything from upper structure triads to quartal voicings and clusters. The lessons include:
 • Harmonic Analysis
 • Melodic Development
 • Functional Harmony Characteristics
 • Reharmonizations
 • Non-Functional Harmony Characteristics
 • Arranging for up to 8 part density
 • Small combo arranging
 • Rock and Reggae arranging
 • Theory and Rhythm Studies
Δείτε ένα παράδειγμα ενορχήστρωσης για μικρή ορχήστρα απο 1 εως 4 φωνές.Watch this video to see how you can get get from 1 part density up to 4 part density.
Δείτε ένα παράδειγμα ενορχήστρωσης για μεγάλη ορχήστρα από1 έως 8 φωνές. Watch this video to see how you can get get from 1 part density up to 6 part density.

Επικοινωνία - Contact: dimitrismailis@gmail.com

© Copyright Island sounds