Θεωρία Μουσικής

Τι διδάσκεται;

Ταχύρυθμα μαθήματα μουσικής θεωρίας που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: Γραφή και ανάγνωση μουσικής σημειογραφίας, Dicte, Solfez, διαστήματα, κατασκευή ματζόρε κλίμακας και εύρεση τονικών κέντρων, κατασκευή τρίφωνων και τετράφωνων συγχορδιών ματζόρε και μινόρε. Ακολουθίες συγχορδιών. Κατασκευή μινόρε πεντατονικής κλίμακας. Ρυθμοί ¾ και 4/4.  Μορφολογία μουσικής κ.α.

Τι πρέπει να γνωρίζω?

Τα συγκεκριμένα μαθήματα απευθύνονται σε αρχάριους οπότε η γνώση μουσικής θεωρίας δεν είναι απαραίτητη. Η γνώση μουσικού οργάνου βοηθάει αλλά επίσης δεν είναι απαραίτητη.

Καθηγητής: Δημήτρης Σμαίλης BMus Jazz, PGCE, QTS – Μουσικός - εκπαιδευτικός με εμπειρία απο μουσικά σχολεία και ωδεία της Αγγλίας και της Ελλάδας, μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση απο το πανεπιστημιο του Ανατολικού Λονδίνου και μεταπτυχιακό στη μουσική τεχνολογία απο το ΕΚΠΑ - Τηλέφωνο: 6984199176, e-mail: dimitrismailis@gmail.com


Music theory

What is taught?

Music theory lessons that include: writing and reading music notation, Dicte, Solfez, intervals, construction of major scale and tonal centers, construction of three-part and four-part major and minor chords, chord sequences, construction of a minor pentatonic scale, rhythms & meters, music structure and more.

What do I need to know?

These courses are aimed at beginners so knowledge of music theory is not necessary. Knowledge of a musical instrument helps but is also not necessary.

Teacher: Dimitris Smailis - Musician and teacher with years of experience in English and Greek music schools and conservatoires, postgraduate degree in education from East London University - BMus Jazz, PGCE, QTS, postgraduate degree in Music Technology - Jazz Improvisation from EKPA University in Athens
 
Phone: 6984199176, e-mail: dimitrismailis@gmail.com

© Copyright Island sounds